Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Šumarstvo

 

ŠUME U KOCELJEVI

     Od ukupne površine Opštine Koceljeva koja iznosi oko 25.742 ha , pod šumom je pokriveno 5.912 ha, odnosno 22,97 %. Od ove cifre oko 440 ha otpada na šume u privatnom sektoru, dok je ostali deo pod zaštitom države i preduzeća "Srbija šume" i šumskog gazdinstva "Tamnava".
     Po svom sastavu uglavnom se radi o samoniklim šumama takozvanim "panjacama", bogatim vrbom u dolini Tamnave, dok su u višim predelima zastupljeni bagrem, cer, brest, bukva, grab, i jednim veoma malim delom u okolini sela Družetic koje ima najveću nadmorsku visinu u Koceljevi ima bora i jele.
     Za razliku od prošlih vremena kada je celo područje, ne samo Koceljeve već i posavo-tamnave bilo poznato po velikim kompaktnim šumskim površinama, danas je evidentno ogromno uništavanje šuma i to uglavnom kao ogrevnog drveta.
     Veoma mala količina šumskog drveta se koristi za plansko i organizovano sečenje, tako da prema podacima šumske inspekcije i šumskog gazdinstva oko 30% šumskog fonda na području Koceljeve koje se nalazi u vlasništvu države totalno je uništen bez preduzimanja mera nadležnih državnih organa da se ovakvo stanje pokuša popraviti eventualnim merama pojačane kontrole i podmlađivanja šuma.
     U cilju opstanka i obnavljanja šuma na području Koceljeve neophodno je preduzeti izvesne mere zaštite,kao što su:

- zaštitu šuma od biljnih bolesti i štetnih insekata,
- zaštitu šuma od divljači,
- zaštitu šuma od požara i
- zaštitu šuma od protivpravnog prisvajanja i korišcenja.Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587