Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Srednja škola - Veljko Vlahović

Adresa škole

Dositejeva 1
15220 Koceljeva, Srbija
Tel: 015/556-395


          Škola je počela sa radom 01.09.1980. godine kao S.S.U.O. Kao tehnička škola je verifikovana 1994. godine.Područja rada u kojima se obrazuju učenici su:
-mašinstvo i obrada metala,
-poljoprivreda,
-ekonomija, pravo i administracija,
-trgovina i ugostiteljstvo.
Škola radi sa 13 odeljenja.
Tehnička škola "Veljko Vlahović" u Koceljevi verifikovana je Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije od 25.03.1994. godine da ostvaruje nastavne planove i programe.
          Škola raspolaže sa jednom zgradom površine 2000 m/2.
U tekućoj školskoj godini srednja škola "Veljko Vlahović" u Koceljevi realizovaće Program rada angažovanjem 30 radnika.

 

Ove godine upisom je predviđeno 5 odeljenja:
*Jedno odeljenje ekonomskih tehničara-30 učenika.
*Jedno odeljenje mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje-30 učenika.
*Jedno odeljenje poljoprivrednih tehničara-30 učenika.
*Jedno odeljenje trgovaca III stepen-30 učenika.
*Jedno odeljenje instalatera III stepen 1)vodovodnih, kanalizacionih i grejnih instalacija-15 učenika, 2) automehaničari-15 učenika.
          Učenici mašinske struke se obučavaju u radionicama škole, dok profesionalnu praksu izvode u fabrikama "KRUŠIK" i "GRADAC" u Valjevu,"STRELA-KOCELJEVA","AGRO-SERVIS" Koceljeva,DP "VOĆAR" Koceljeva i RJ "TAMNAVA"... Učenici odeljenja trgovaca praktičnu nastavu izvode u STR "Duško",STR "Tamnava",STR "Gaja",STR "Žeks",TP "Bimaks"...
          Škola je preuzela sve neophodne mere da se bolje organizuje prevoz učenika, u dogovoru sa autosaobraćajnim preduzećem Strela-Koceljeva. Dolasci i odlasci autobusa prilagođeni su školskom rasporedu, tako da učenici iz D.Crniljeva, Gradojevića, Ćukovina, Š.Kamenica, Brdarica, Draginja , Batalaga i Svileuve ne gube vreme čekajuci autobus.
          Škola ima svoju pravnu i računovodstvenu službu. Profesori su redovno pripremljeni za nastavu, kako kroz pismene pripreme, tako kroz redovno praćenje novih metodičkih i stručnih znanja. Radom škole rukovodi direktor koji ispunjavanjem svog godišnjeg plana i programa rada obezbeđuje ostvarivanje osnovnih vaspitno-obrazovnih zadataka škole. Prema materijalnim mogućnostima škola će omogućiti učešće profesora na svim seminarima. Škola će u cilju razmene mišljenja i iskustava sarađivati sa školama istih struka i zanimanja na području Mačvanskog okruga.
          U školskoj 2005/06 godini je izabran učenicki parlament čiji ce zadaci biti predlaganje i usvajanje pravila o ponašanju učenika u školi, analiza odnosa učenika i nastavnog osoblja, organizovanje školskih ekskurzija, organizovanjem proslave Nove godine u školi...

 

 Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587