Koceljeva

 Optina
Lokalna samouprava
Zvanini
- Slubeni glasnici
- Statut optine
Elektronska uprava

 Privreda

 Servisi graana

 Info

 Drutvo

 Koceljevake novosti


 Pota u Koceljevi

 

Pota u Koceljevi je poela sa radom 15.09.1963. godine.
Radno vreme pote sa strankama je od 08:00-14:00, svakog dana osim nedelje.

Usluge koje pota prua su:

- prijem pisama i paketa,
- uplate-isplate,
- otvaranje internet adresa PTT-a i dopuna vremena,
- slanje telegrama i faksova,
- dopune kredita mobilne telefonije (062,063,064,065),
- otvaranje tekuih rauna i tednih knjiica Potanske tedionice,
- elektronsko slanje novca POSTNET,
- obavljanje telefonskih razgovora.

 

Pota u Koceljevi:
015 556 005
015 556 010

Pota u Svileuvi:
015 556 004

Pota u Kamenici:
015 569 130

Pota u Draginju:
015 565 050

Pota u D.Crniljevu:
015 563 088Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matiar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vonje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587