Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Koceljevačke novosti


 Poljoprivreda
 
      Područje opštine Koceljeva se nalazi u severozapadnom delu Srbije, gde se proteže od 44-45 stepena severne geografske širine i od 19-20 stepena istočne geografske dužine sa nadmorskom visinom od 112 metara (priobalni pojas reke Tamnave) do 463 metra. Najveći deo područja zahvataju srednje i nisko brežuljkasti tereni sa umereno kontinentalnom klimom.
      Na ovakvim terenima je tradicionalno zastupljena voćarska i stočarska proizvodnja, kako zbog prirodnih uslova tako i zbog prerađivačkih kapaciteta.
 
Austrijska firma Rauch Fruchtsaefte, drugi najveći evropski proizvodač sokova, u toku 2007 godine, otvara novi pogon za proizvodnju sokova u Koceljevi.
Proizvodi voćne sokove i voćne napitke u PET-a i kartonskoj ambalaži za domace tržište i za zemlje u okruženju. Rauch ima 120 radnika zaposlenih u proizvodnji i prodaji. Teritorija koju obuhvata je veličine 48.000 m2, a veličina fabričkog kruga je oko 15.000 m2.
Takođe u svom posedu ima i hladnjače za proizvodnju i skladištenje 4.000 mt smrznutog voća.
Rauch Serbia doo
Šesta lička 2
15220 Koceljeva
Tel : +38115 556 018
Fax : +38115 556 604
e-mail: office.srb@rauch.cc
 
 
Što se tiče voćarskih prerađivačkih kapaciteta prvo mesto zauzima hladnjača Z.A. Fruit iz Subotice, sa najsavremenijim preradnim kapacitetima za zamrzavanje i prebiranje voća (malina, kupina, šljiva i višnja) i skladištenjem smrznutih proizvoda kapaciteta 2.000 tona. Najveći deo sirovina odkupi sa ovih terena, a ujedno i maksimalno učestvuje u unapređenju voćarske proizvodnje, kako putem savremenih metoda gajenja voća, tako i u povećanju površina pod ovim kulturama.
Z.A. Fruit doo
15220 Koceljeva - Subotica
Tel: +38115 556 998
Fax: +38115 556 346
Tel/Fax: +38114 237 769
e-mail: zafruit@ptt.rs
 
 
Do kraj 2005. godine bilo je registrovano samo udruženje pčelara a početkom ove godine registrovalo se Udruženje odgajivača svinja "Tamnava" iz Svileuve, a u procesu registracije je Udruženje odgajivača goveda "Koceljeva".
Na ovom području imamo tri registrovana proizvođača stočne hrane PP "AgroBaneks" ,PP "Gami" i PP "DiS", sva tri sa sedištem u Koceljevi koji i aktivno učestvuju u unapređenju poljoprivredne proizvodnje.
 
 
      Od ukupne obradive poljoprivredne površine od 17.834 ha oko 3.270 ha je pod voćnjacima od čega su najzastupljenije sledeće kulture: šljiva(1.510 ha), višnja(360 ha), malina(293 ha), kajsija(193 ha), kupina(94 ha), jagoda(77 ha).
      Od ukupno obradivih površina najveći procenat zauzimaju žita, (od čega kukuruz 6.000 ha, žitarice preko 3.000 ha, industrijsko bilje 252 ha, krmno bilje 2.935 ha) i povrće sa 1.450 ha. Najveći vid upotrebe ovih setvenih kultura koristi se za ishranu stoke u privatnim gazdinstvima koji na svojim posedima u najvećoj meri uzgajaju krave, svinje i ovce.
 


Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matičar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vožnje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587