autor : Zoran A. Živanović

Pisci opštine Koceljeva

U svojoj dugoj istoriji, na teritoriji današnjeg područja opštine Koceljeva, delovao je, i još uvek deluje, i jedan broj pisaca koji za posledicu svog intelektualnog rada imaju publikovane različite žan-rovske i tematske sadržaje u različitim formama.

U ovaj kratki pregled pisaca opštine Koceljeva (iz čisto praktičnih razloga), biće uvršćeni samo oni pisci koji ispunjavaju sledeća dva osnovna i najvažnija kriterijuma, a to je:

- da rođenjem pripadaju današnjoj teritoriji opštine Koceljeva; i

- da imaju najmanje jednu (u celosti) publikovanu knjigu čiji su oni jedini autor.

Svi oni pisci opštine Koceljeva koji ne ispunjavaju ova dva osnovna i najvažnija uslova, neće biti navedeni u ovom pregledu pisaca opštine Koceljeva. Razlozi za ovakav stav su (samo i jedino), čisto praktične prirode.

Od ova dva osnovna kriterijuma odstupleno je jedino u sledećim slučajevima:

Kada je mesto rođenja u pitanju odstupljeno je u slučaju Lazara Teodorovića iz Kaone i Janka M. Veselinovića iz Salaša Crnobarskog. Oni su uvršteni u ovaj pregled zbog svog ogromnog istori-jskog značaja, a i zbog činjenice da su se ženidbom iz Svileuve vezali za ovaj kraj i da su na taj način veliki deo svog života i radnog veka proveli na teritoriji opštine Koceljeva (u Svileuvi i Koceljevi), pa ih narod ovog kraja smatra za svoje.

Kada je u pitanju kriterijum vezan za neophodno posedovanje sopstvene štampane knjige, odstupanje je izvršeno samo u slučaju pop Luke T. Lazarevića iz Svileuve i Lazara Teodorovića iz Kaone, zbog jednostavne činjenice da se u nihovo vreme, tj. na samom početku XIX veka (tokom Prvog i Drugog srpskog ustanka), knjige u Srbiji nisu ni štampale, već još uvek samo prepisivale, pa dela njihove tadašnje pismenosti i intelekta nisu ni imala šansu da budu štampana u formi knjige.

Pisci opštine Koceljeva biće navedeni hronološkim redosledom zasnovanim na prvenstvu rođenja. Iz njihove biografije navešće se samo najosnovniji podaci sa svim njihovim publikovanim knjigama, bez pojedinačnih autorskih radova štampanih kojekude. Takođe, neće se ulaziti u vredono-sne sudove publikovanih dela, niti će se praviti njihova tematska ili žanrovska razlika.

Za kompletne podatke o svakom od navedenih pisaca treba pogledati sledeće delo:

Zoran A. Živanović , Tamnavski pisci, Biblioteka ,,Janko Veselinović“ Koceljeva, 2005.

Ovu knjigu moguće je pronaći u bibliotekama u Beogradu, Šapcu, Valjevu i Koceljevi.


Spisak pisaca opštine Koceljeva:

 • pop Luka T. Lazarević, 1774-1852;
 • Lazar Teodorović, 1781-1846;
 • Nikanor (Nikola) G. Ružičić, 1843-1916;
 • Luka I. Lazarević, 1
 • Janko M. Veselinović, 1862-1905;
 • Marko V. Ružičić, 1900-1939,
 • Vojin J. Lukić, 1919-1997;
 • Danica Panić, 1922-
 • Milovan D. Ilinčić, 1924-
 • Ilija M. Mićić, 1927-
 • Janko Radovanović, 1928-
 • Bogdan Đ. Sekendek, 1930-
 • Miljko S. Filipović, 1931-2003;
 • Ljubomir I. Jovanović, 1934-

 

 • Ranko D. Đukić, 1935-
 • Marko Pavlović, 1936-
 • Atanasije (Zoran) M. Jevtić, 1938-
 • Krstivoje Ilić, 1938-
 • Vojin Marković, 1943-
 • Mirko S. Ivanović, 1948-
 • Branislav S. Nedeljković, 1949-
 • Slavko B. Živanović, 1950-
 • Momčilo Ž. Isić, 1952-
 • Milenko Marković, 1957-
 • Miloš Antonić, 1961-
 • Zoran A. Živanović, 1963-
 • Aleksandar Pavlović, 1974-

 


vojvoda - pop Luka T. Lazarević iz Svileuve
1774-1852
Sveštenik, ustanik, heroj, državni službenik i funkcioner ;
Najpismenijih čovek u tamnavskom kraju početkom XIX veka;
Legendarni ustanik, borac i visoki oficir iz vremena
Prvog srpskog ustanka (1804-1813);
Komandant grada Šapca;
Član i predsednik šabačkog magistrata (suda);
Karađorđev vojvoda;
Izgnanik punih 20 godina u Rusiji;
Pobunjenik i sužanj;
Visoki državni funkcioner u Državnom savetu Srbije
Umro je u Šapcu u dobokoj starosti, 29. aprila1852. godine;
Sahranjen je uz južni zid u porti šabačke crkve.
Njegova Tamnava odužila mu se spomenikom u njegovom rodnom selu Sviluvi 1954. godine;
U mnogim gradovima širom zemlje Srbije ulice su nazvane po pop Luki Lazareviću, pa i u Koceljevi.
Dela : 1.) Presude; 2.) Protokol šabačkog Magistrata;
3. )Korespodencija.Lazar Teodorović iz Kaone
1781-1846
Bogoslov
;
Jedan od najobrazovanijih ljudi u Srbiji početkom XIX veka,
Pisar kod kneza Jakova Nenadovića tokom
Prvog srpskog ustanka (1804-1813.);

Izgnanik u Rusiji;
Zet ober-kneza Ranka Lazarevića iz Svileuve;
Pisar u kneževskoj kancelariji u Kragujevcu
kod srpskog knjaza Miloša Obrenovića;
Ugledni domaćin na imanju svoje žene Marije u Svileuvi;
Član okružne uprave i suda u Šapcu;
Ministar pravosuđa Srbije ;
Funkcioner Državnog saveta Srbije;
Prvi srpski ambasador (kapućehaja) u Carigradu, današnjem Istambulu ;
Umro 1846. g. u Istanbulu gde je i sahranjen, u porti crkve sv. Petke u (H)asćoju.
Dela:1.) Korespodencija


Nikanor (Nikola) G. Ružičić , iz Svileuve
1843-1916
Teolog
;

Bogoslov; Duhovnik; Kapelan; Monah; Sinđel, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu; rektor beogradske Bogoslovije; Episkop Žički; Teolog; Filozof; Episkop Niški; Državni savetnik; član Srpske kraljevske akademije u Novom Sadu; član Naučnog društva u Novom Sadu; bavio se istorijom srpske crkve, opisom srpskih manastira i starih rukopisa, kanonskim pravom i etičkim i filozofskim pitanjima i besedništvom. Pisao je putopise i pastoralne poslanice.

Svu svoju imovinu zaveštao je prosveti i biblioteci beogradske Bogoslovije. Nakon osnivanja Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, u njegovoj kući otvoren je prvi internat studenata bogoslovije u Srbiji.

Umro je 16. oktobra 1916. godine u Beogradu gde je i sahranjen.

Knjige:1.)Nomokanon o braku, Beograd, 1880.; 2.) Nomokanon srpske crkve, Beograd, 1882.; 3.) Primeri srodstva, Zagreb, 1893.; 4.) Istorija srpske crkve, knjiga 1-2, Zagreb-Beograd, 1893-1895.; 5.) Razlika filozofske etike od hrišćanske etike, nauka o moralu čovečijem, Beograd, 1885.; 6.) Tablice raznovrsnih primera srodstva, Beograd, 1886.; 7.) Razvaline manastira sv. arhangela Mihaila na Prevlaci, Beograd, 1894.; 8.) Gross-zupan Stephan Nemanja und seine bedeutung fur den serbischen stat und die serbische kirche, Jena, 1897.; 9.) Imenik-Katalog, Beograd 1897.; 10.) Putne beleške s puta, Niš, 1900.; 11.) Srodstvenik, Beograd, 1906.; 12.) Književna dela episkopa niškog Nikanora, knjige: 16, 17, 18, i 19, Niš, 1907-1909.

Pored svega navedenog, episkop Nikanor Ružičić publikovao je u formi posebnih izdanja još i 3 besede, 14 poslanica, 2 kanonske rasprave, kao i 50-tak članaka u različitim časopisima i listovima.

Luka I. Lazarević , iz Svileuve
1857-1936
Istoričar-Filolog
;

Dobrovoljac u srpsko-turskom ratu (1877-1878); Profesor i direktor u gimnazijama širom Srbije;

Član Glavnog prosvetnog saveta i član Ispitne komisije za polaganje profesorskih ispita, kao i predsednik Profesorskog društva Srbije;

Kao član radikakne stranke bio je sekretar u Narodnoj skupštini Kraljevine Srbije, zatim i kraljev poslanik;

Referent za osnovnu nastavu u Ministarstvu prosvete u Beogradu;

Ministar prosvete Kraljevine Srbije .

Umro je 19. juna 1936. godine u Beogradu, gde je i sahranjen.

Knjige: 1. ) Kraljević Marko, Požarevac, 1885.; 2.) Framasoni u prosveti, Beograd, 1895.; 3.) Spomenik, knjiga 1-2, Beograd, 1897-1898.; 4.) Srpska istorija sa slikama za IV razred osnovne škole, Beograd, 1900/1901/1903.; 5.) Uzor-vitez pop Luka Lazarević, 1900.; 6.) Slike u reči, Beograd, 1913.; 7.) Mi i deca, Beograd, 1914.; 8.) Beleške iz okupiranog Beograda, Beograd, 1919.; 9.) Iz naše gradine, Beograd, 1921.; 10.) Pripovetke I - III, Beograd, 1924/25/26.; 11.) Knez Ranko Lazarević, Beograd, 1926.; 12.) Mali pomenik, Beograd, 1933.; 13.) Naši stariji u pričama, Beograd, 1936.

Pored svega navedenog, Luka I. Lazarević objavio je još i 74 članka u raznim časopisima i listovima.


Janko M. Veselinović , iz Salaša Crnobarskog
1862-1905
Učitelj i književnik
;
Pripovedač, pisac i književnik;

Učitelj u Svileuvi, Koceljevi, Glogovcu i Šapcu;
Zet čuvenog episkopa Nikanora Ružičića iz Svileuve;
Dobrovoljac u srpsko-bugarskom ratu (1885-1886. g.);
Kao član radikalne stranke bio je i predsednik opštine Koceljeva ;
Politički zatvorenik;
Novinar i urednik u listovima: Radikalac, Srpske novine i Dnevnik;
Pokretač časopisa za zabavu i književnost: Zvezda, Pobratim i Ogledalo;
Korektor u Državnoj štampariji u Beogradu;
Dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu;

Dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu;
Jedan od najznačajnijih srpskih pisac i književnika;

Odlikovan ordenima: ,,Takovskog krsta – četvrtog reda“ od strane kralja Aleksandra I Obrenovića i ,,Svetog Save – trećeg reda“ od strane kalja Petra I Karađorđevića;

Umro je na Vidovdan, 28. juna 1905. godine u Glogovcu u Mačvi, gde je i sahranjen.
7. juna 1936. godine otkriven je spomenik Janku Veselinoviću na Kalemegdanu u Beogradu;
28. juna iste (1936.) godine otkriven mu je spomenik i u Šapcu;
Mnoge osnovne škole po Srbiji nose njegovo ime, pa i Osnovna škola u Svileuvi, kao i Centar za kulturu u Koceljevi;
1996. godine otkriven je spomenik Janku Veselinoviću i u Koceljevi.

Romani: 1. ) Hajduk Stanko; 2.) Seljanka; 3.) Borci; 4.) Junak Naših dana; 5.) Mašići; 6.). Seljaci.

Pozorišni komadi: 1. ) Đido; 2.) Potere

Pored svega navedenog Janko M. Veselinović je napisao i štampao još i 127 pripovedaka.

Prema statističkim i drugim podacima Jankov roman Hajduk Stanko bio je najpopularniji srpski roman u Kraljevini Jugoslaviji kao i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, dok je u Saveznoj Republici Jugoslaviji proglašen najpopularnijim romanom u poslednjih 100 godina.

Književna dela Janka M. Veselinovića prevođena su na mnoge svetske jezike.

Marko V. Ružičič , iz Svileuve

1900-1939

Sveštenik ;

Paroh u Svileuvi, Lojanicama, Kujavici i Zablaću;

U Šapcu, ispred režimske Jugoslovenske radikalne zajednice postaje narodni poslanik u Skupštini Kraljevine Jugoslavije;

Objavljivao je duhovnu poeziju u listu Glas crkve;

Umro je u Beogradu pri operaciji slepog creva, 1939. godine. Sahranjen je u ,,Perića groblju“ u Svileuvi.

Knjige: 1. ) Svetlost života, Šabac, 1926.

Vojin J. Lukić iz Subotice
1919-1997
Pravnik
;

Član Komunističke partije Jugoslavije;

Dobrovoljac i aktivni borac u Narodno-oslobodilačkom ratu kao pripadnik Valjevskog partizanskog odreda, zatim, u Prvoj Partijskoj i Drugoj Krajiškoj brigadi;

Službenik u OZNA i načelnik Službe bezbednosti grada Beograda;

Državni sekretar za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Srbije;

Robijaš tokom komunističkih čistki da bi bio aboliran odlukom Savezne skupštine SFRJ;

Radio kao advokat u Beogradu;

Odlikovan ordenima: ,,Ordenom zasluga za narod I i II reda“; ,,Ordenom za hrabrost“; Ordenom partizanske zvezde II reda“; ,,Ordenom bratstva i jedinstva I reda“; Ordenom rada I reda“; i ,,Ordenom Republike I reda“.

Umro je u Beogradu 1997. godine, a sahranjen u selu Subotici.

Knjige: 1. ) Sećanja i saznanja na Aleksandra Rankovića i Brionski plenum, Titograd, 1989.; 2.) Brionski plenum i obračun sa Aleksandrom rankovićem – sećanja i saznanja, Beograd, 1990.

Danica Panić iz Koceljeve
1922-
Filolog
;

Nastavu iz predmeta Srpskohrvatski jezik i Jugoslovenska književnost predavala u osnovnim školama u Vladimircima i Šapcu i u Pedagoškoj akademiji u Šapcu;

Poeziju objavljivala u listovima: Glas Podrinja; Prosvetni pregled; Glas sa Drine; Zorka; Kolokvijum; Osnovac; Prvi koraci; Naša škola; Tamnavsko zvonce; Ustvari; Podrinje; Ime; Venac; Provincija; Sava; Mostovi; Godišnjak Međuopštinskog istorijskog arhiva Šabac; i u: Zborniku radova Pedagoške akademije Šabac;

Kao penzioner živi i radi u Šapcu.

Knjige: 1. ) Zov Livada, Šabac, 1983.; 2.) Roj Milije Gordanića, Šabac, 1996.; 3.) Ruže i ždralovi, Ruma-Beograd, 2001.; 4.) Zapisi, Šabac, 2002.

Milovan D. Ilinčić , iz Subotice
1924-
Istoričar
;

Referent za stručne škole Povereništva prosvete u Beogradu;

Profesor iz predmeta Istorija u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Valjevu;

Pedagoški savetnik i Prosvetni inspektor za nastavu istorije u osnovnim i srednjim školama na području Kolubarskog regiona;

I Milovan Ilinčić je jedan (pored svih drugih), od najzaslužnih Tamnavaca koji su se zalagali i angažovali da se u Koceljevi sagradi Srednja škola;

Nagradjen sa ,,Septembarskom nagradom grada Valjeva“;

Kao penzioner živi i radi u Valjevu.

Knjige: 1. ) Valjevo-grad ustanika, Valjevo, 1967; 2.) Hronika sela rajković, Mionica, 1969.; 3.) Hronologija događjaja Narodno-oslobodilačkog rada (1941-1945) na teritoriji Koceljevačke opštine; Koceljeva, 1971.; 4.) Batalage u narodno-oslobodilačkom ratu, Koceljeva, 1971.; 5.) Pedeset godina rada Srednje poljoprivredne škole u Valjevu, Valjevo, 1972.; 6.) Osnovne škole u valjevskom kraju, (koautor), Valjevo, 1986.

dr Ilija M. Mićić iz Koceljeve
1927-
Geolog
;

Svoj radni vek provodi u Zavodu za geološka i geofizička istraživanja Republike Srbije u Beogradu;

Radeći u zavodu Ilija M. Mićić je i magistrirao, a doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Kontaktne pmeumatolitske i hidrotermalne promene u vulkanskim stenama kopaoničke oblasti“ odbranio je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu;

Sa svojim samostalnim radovima učestvovao je u radu većeg broja Kongresa geologa Jugoslavije;

Učestvovao je dva puta u radu Kongresa geologa Karpatsko-Balkanske asocijacije;

Delegiran je na XXVII Svetzski kongres geologa u Moskvi;

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom na rešavanju različitih geoloških problema u istočnoj Srbiji i na Kopaoniku.

Posebno se bavi izučavanjem i publikovanjem magnetizma u istočnoj Srbiji i na Kopaoniku za šta je dobioi niz pohvala i priznanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu;

Kao penzioner živi u Beogradu.

Knjige: 1. ) Kontaktne pmeumatolitske i hidrotermalne promene u vulkanskim stenama kopaoničke oblasti, Beograd, 1978.

Pored navedenog, dr Ilija M. Mićić je objavio još i 27 stručnih i naučnih radova iz oblasti geologije.

Janko Radovanović iz Koceljeve
1928-
Teolog ;

Službenik Srpske pravoslavne bogoslovije u Prizrenu;

Kustos u Muzeju srpske pravoslavne crkve u Beogradu;

Bibliotekar-bibliograf u Bibliografskom odeljenju Narodne biblioteke Srbije u Beogradu;

Član Matice srpske;

Istraživač u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, gde je i penzioniosan;

Istražuje u manastiru Hilandaru, na Svetoj gori u Grčkoj, zatim, u muzejima Atine, u Mistri i Gereki na Peloponezu u Grčkoj, zatim, i

na Kosovu i Metohiji, u Prilepu, u manastirima Zrze i Nerezi;

Učestvuje u radu naučnih skupova koje oraganizuje Balakanološki institut SANU u Beogradu, kao i na na međunarodnim naučnim skupovima na kojima podnosi svoje referate;

Knjige: 1. ) Sveti Nikola – njegovo žitije i čuda u srpskoj umetnosti, Beograd, 1987.; 2.) Ikonografska istraživanja srpskog slikarstva XIII i XV veka, Beograd, 1988.; 3.) Monaška žitija na freskama priprate kralja Milutina u Hilandaru, Srbinje-Beograd-Valjevo, 1999.


Bogdan Đ. Sekendek , iz Donjeg Crniljeva
1930-
Istoričar
;

Predavao istoriju u Draginju i Šapcu;

Stekao zvanje: Pedagoški savetnik;

Direktor združenih osnovnih školi u Šapcu;

Stručne radove objavljivao u listovima: Prosvetni pregled; Nastava istorije; Pedagoška stvarnost; Ekonomika škole, i u listu Glas Podrinja;

Kao penzioner živi i radi u Šapcu.

Knjige: 1. ) Istorijska čitanka naših naravi, Šabac, 1990; 2.) Prvi srpski ustanak u Podrinju, Mišar-Šabac, 1999.; 3.) Dve zlatne godine FK ,,Mačva“, (koautor), Šabac, 2000.; 4.) Ratna lukavstva kroz istoriju; knjiga I, Majur-Šabac, 2003.; 5.) Male slučajnosti velikih istorijskih događaja, knjiga II, Majur-Šabac, 2003.; 6.) Manje poznato, ali, zanimljivo, knjiga III, Majur-Šabac, 2003.; 7.) O nekim istorijskim ličnostima, knjiga IV, Majur-Šabac, 2003.

Pored svega navedenog, Bogdan Đ. Sekendek je napisao i publikovao i veliki broj članaka iz pedagoške prakse i zavičajne istorije.

Miljko S. Filipović iz Koceljeve
1931-2003
Filolog
;

U osnovnoj školi u Koceljevi predavao predmet: Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost;

Direktor osnovnih škola opštine Koceljeva;

Stekao zvanje: Pedagoški savetnik;

Za svoj rad dobio je niz priznanja, pohvala i zahvalnica.

Umro je u Koceljevi 2003. godine gde je i sahranjen.

Knjige: 1. ) Osnovne škole opštine Koceljeva, Koceljeva, 1992.

Pored navedenog, Miljko S. Filipović je objavio i nekoliko članaka i prikaza.

 

Ljubomir I. Jović iz Koceljeve
1934-
Pravnik ;

Sekretar Odbora za društveno-politički sistem Izvršnog veća Socijalističke Republike Srbije u Beogradu;

Član uredništva časopisa ,,Opština“ u Beogradu;

Sarađivao na projektima: ,,Veliki pravni priručnik, Beograd, 1977.“; i ,,Pravna enciklopedija, Beograd, 1980.“;

Kao penzioner živi i radi u Beogradu.

Knjige: 1. ) zakonodavni postupci u skupštinama društveno-političkih zajednica, Beograd, 1974.; 2.) Zakonodavna i samoupravna regulativa, Beograd, 1983.; 3.) Metodologija pripreme pravnih akata, Beograd, 1985.

Pored navedenog, Ljubomir I. Jović je publikovao i oko 100 stručnih rasprava i članaka u mnogim listovima i časopisima.

Ranko D. Đukić iz Ljutica
1935-
Filolog
;

Urednik lista Viskoza u Loznici;

Stalni dopisnik dnevnog lista Politika iz Prištine;

Saradnik, pa urednik rubrike u dnevnom listu Politika;

Zamenik glavnog i odgovornog urednika u listu Ilustrovana politika;

Sekretar Službe za informacije i dokumentaciju Skupštine Jugoslavije, odakle je i penzionisan;

Humorističke tekstove objavljuje u listovima: Jež, Vetrenjača i Čivija;

Humoristički i dramski tekstovi izvođeni su mu u mnogim zabavnim emisijama Radio-Beograda;

Jedan je od pokretača šabačkog književnog časopisa U stvari;

Utemeljivač je i član Grupe za humor i satiru Semafor;

Dobitnik je više knjževnih i novinarskih priznanja, a odlikovan je i Ordenom rada.

Knjige: 1. ) Oproštaj sa rekom, Priština, 1977; 2.) Topli zec u Oslu, Beograd, 2004; 3.) Šta se desilo na Kosovu, (koautor), Beograd, 1999.

Pisac je i dva pozorišna komada: ,,Srušimo pozorište“ i ,,Pralja sa Dičine“.

Rankovi prilozi zastupljenio su u delima: Antologija jugoslovenskih epigrama; Izbor tekstova iz emisije Vesele večeri Radio-Beograda; i Ko je ko u našem humoru, satiri i karikaturi.

Pored svega navedenog, Ranko D. Đukić autor je i 40 feljtona i članaka u domaćim listovima i časopisima.

Rankova dela prevođena su na više stranih jezika.

Marko Pavlović iz Draginja
1936-
Teolog
;

Kao sveštenik služio je u Šabačkoj Kamenici, Nakučanima i Koceljevi;

Paroh u Eparhiji Šabačko-Valjevskoj u Šapcu;

Stekao čin Prote;

Svoje radove prota Marko Pavlović je objavljivao u listovima: Glasnik Srpske pravoslavne crkve; Pravoslavlje; Vesnik; Glas Podrinja; Šabačka sedmica; Šabačka revija; Glas crkve; Poljoprivredne novine; i Valjevac;

Živi i radi u Šapcu.

Knjige: 1. ) Manastir radovašnica, Šabac, 1991.; 2.) Manastir Dokmir, (koautor), Šabac, 1991.; 3.) Manastir kaona, (koautor), Šabac, 1996.; 4.) Manastiri šabačko-valjevske eparhije, Šabac, 1998.; 5.) Sa svojim narodom, Šabac, 1998.; 6.) Pesma i molitva, Šabac, 2000.; 7.) Crkva i parohija Nakučanska, Beograd, 2002.; 8.) Za krst časni, Šabac, 2004.

Pored svega navedenog, prota Marko Pavlović autor je i velikog broja članaka publikovanih po lokalnim listovima i časopisima.

dr Atanasije (Zoran) M. Jevtić
iz Brdarice
1938-
Teolog i monah
;

Magistrirao na teološkom fakultetu u Atini gde je i doktorirao odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: ,,Eklisiologija svetog Apostola Pavla“;

Predavač na duhovnoj akademiji u Parizu;

Profesor na Bogoslovskom fakultetu srpske pravoslavne crkve u Beogradu;

Episkop Banatski sa sedištem u Vršcu;

Episkop Zahumsko-Hercegovački i primorski sa sedištem u Trebinju;

Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti crkvene istorije, filozofije, teologije i hrišćanske kulture;

Prevodi patristička dela sa grčkog, staroslovenskog i drugih jezika;

Priređivač je kompletnih dela prepodobnog oca Justina Ćeliskog (Justina Popovića), kao i kapitalnog izdanja ,,Zadzžbine Kosova“;

Živi i radi u manastiru Tvrdoš kod Trebinja u Bosni i Hercegovini.

Knjige: 1. ) Eklisiologija svetog apostola Pavla, 1967.; 2.) Od Kosova do jadovna, 1984.; 3.) Patrologija, 1984.; 4.) Traganje za Hristom, 1989.; 5.) Stradanja Srba na Kosovu i Metohiji od 1941 do 1990. godine, 1990.; 6.) Velikomučenički Jasenovac, 1990.; 7.) Duhovnost pravoslavlja, 1990.; 8.) Dosije Kosovo, 1991.; 9.) Bogorodica – četiri homilije svetog Jovana Damaskina, 1991.; 10.) Hristos – početak i svršetak, 1991.; 11.) Na putevima otaca, Tom I i II, 1991.; 12.) Bogoslovlje svetog Save, 1991.; 13.) Sveti sava i kosovski zavet, 1992.; 14.) Bog se javi u telu, 1992.; 15.) Srpski zavičaj, 1993.; 16.) Znak preporečni, 1994.; 17.) Pouke dobrog starca Kleope, 1994.; 18.) Knjige Makajevske, 1995.; 19.) Zagrljaj svetova, 1996.; 20.) O sledovanju svetim ocima, 1996.; 21.) Srpski pravoslavni bukvar, 1997.; 22.) Raspeta Hercegovina, 1997.; 23.) Pravoslavni ikumenizam, 1998.; 24.) Učenje apostolskih otaca; 25.) Živo predanje u crkvi – rukoveti sa njive Gospodnje, Tom I i II; 26.) Pšenica i kukolj na njivi Gospodnjoj, Tom I i II; 27.) Asketika, 2002.

Pored svega navedenog, episkop dr Atanasije M. Jevtić autor je i oko 200 bogoslovskih tekstova na srpskom i stranim jezicima.

Krstivoje Ilić iz Brdarice
1938-
Filolog i pesnik
;

Jedan od najpoznatijih srpskih pesnika;

Skoro da nema ni jednog literalnog časopisa u kojem pesnik Krstivoje Ilić nije objavljivao svoju poeziju;

Zastupljen je u najznačajnijim antologijama, čitankama i izborima lektire;

Poezija mu je prevođena na mnoge svetske jezike;

Dobitnik je mnogih književnih priznanja, a poslednje tri su: ,,Pečat varoši Sremsko-Karlovačke“; ,,Višnjićeva povelja“; i ,,Kruna despota Stefana“.

Živi i radi u Šapcu.

Knjige: 1. ) Razdor u sluhu ruže, Beograd, 1973.; 2.) Labudovi nad Vila-Leskom, Beograd, 1977.; 3.) Jastreb na nišanu, Beograd, 1980.; 4.) Elegije iz pšredgrađa, Niš, 1982.; 5.) Kolaste aždaje, Beograd, 1985.; 6.) Prigovor Orfeju, Beograd, 1987.; 7.) Elegije iz kazamata, beograd, 1989.; 8.) Male ljubavne pesme, loznica, 1989.; 9.) Jesenji predeli, Beograd, 1990.; 10.) Katreni o vinu, Niš, 1990.; 11.) Proleće u Draginju, Niš, 1994.; 12.) Mišarske elegije, Beograd, 1995.; 13.) Sazvežđe ariljskog anđela,; 14.) Pelen i melema,; 15.) Sabor besmrtnika, Šabac, 1999.; 16.) Stihovi i note,; 17.) Mišarska bitka, Šabac, 2000.; 18.) Dečak iz Vila-Leske, Ruma, 2004.; 19.) Elegije nad gorama i vodama, Beograd, 2004.

Vojin Marković iz Svileuve
1943-
Filolog
;

Profesor iz predmeta: Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost u gimnaziji u Valjevu;

Seli se iz zemlje, prvo u Pariz, pa, zatim, u Ameriku. Danas živi u Kristal Lejku kraj Čikaga;

U parizu završava pozorišnu akademiju ,,Sara Bernar“;

U Americi, na koledžu Kolumbia završava i odsek za televizijsku produkciju;

Prozu piše na srpskom i engleskom jeziku;

Živi i radi u Americi.

Romani: 1. ) San na Konvej Roudu, Gornji Milanovac, 1989.; 2.) Šaputanja anđela, Gornji mMilanovac, 1991.; 3.) Tri srpske glave,; 4.) Kobjeta, ; 5.) Ljubav i rat,Beograd, 1999.; 6.) Antonija,; 7.) Sveta zemlja.

Drame: 1. ) Simonida; 2.) Novembar u plamenu, 3.) Antigona.

dr Mirko S. Ivanović iz Družetića
1948-
Profesor
;

Poljoprivredni inžinjer;
Asistent na Poljoprivrednom fakultetu nu Zemunu;
Magistar poljoprivrednih nauka i asistent na katedri za Fitopatologiju biljaka na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu;
Doktor poljoprivrednih nauka i docent na katedri za Fitopatologiju biljaka na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu;
Vanredni, pa redovni profesor na katedri za Miukozu biljaka katedri za Fitopatologiju biljaka na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu;
Svoj naučno-istraživački rad predstavljao na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;

Mentor mnogobrojnih diplomskih, magistarskih i doktorskih radova;

Recezent preko 20 udžbenika, monografija, studija i projekata;

Direktor Instituta za zaštitu bilja u Beogradu;

Sekretar Srpskog poljoprivrednog društva;

Urednik časopisa ,,Zaštita bilja“ i ,,Arhiv“;

Član Izdavačkog saveta časopisa ,,Zaštita bilja“ i ,,Bilni lekar“;

Predsednik Saveznog saveta za zaštitu bilja;

Pomoćnik ministra za zaštitu bilja u Saveznom ministarstvu poljoprivrede;

Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta ,,Razvoj novih tehnologija u zaštiti bilja“ pri Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije;

Živi i radi u Beogradu.

Knjige: 1. ) Mikoza biljaka, Beograd, 1992.; 2.) Polymyxa beate-vektor virusa rizomanie, Beograd, 1995.; 3.) Zaštita kamilice od bolesti, štetočina i korova, (koautor), Beograd, 1997.; 4.) Zaštita pitome nane od štetnih bioagenasa, (koautor), Beograd, 1998.; 5.) Bolesti i štetočine žalfije, (koautor), Beograd, 1998.; 6.) Integrated protection of field crops, (koautor), 1999.; 7.) Mikoza povrća, Beograd, 2001.

Pored svega navedenog, profesor Mirko S. Ivanović objavio je i preko 200 stručnih studija i članaka u mnogobrojnim stručnim časopisima.

Branislav S. Nedeljković iz Koceljeve
1949-
Novinar ;

Novinar u Radio Šapcu i Glasu Podrinja;

Saradnik u dnevnim listovima: Politika i Plitika Ekspres;

Živi u Koceljevi.

Knjige: 1. ) Krici ždralova, Beograd, 1980.; 2.) Mali pas, Ivanjica, 1982.; 3.) Jevremova osmica, Čačak-Koceljeva, 1985.

Pored svega navedenog, Branislav S. Nedeljković objavio je veći broj novinarskih članaka, prikaza i reportaža.

Slavko B. Živanović iz Subotice
1950-
Prehrambreni tehničar
;

Radi u Beču u Austriji;

Član pokreta Zelenih u Austriji;

Saradnik u srpskim klubovima u Beču;

Organizator u prikuplanju humanitarne pomoći u Austriji i njen distributer za Srbiju tokom krize proistekle raspadom Jugoslavije;

Organizator demonstracija u Beču tokom NATO bombardovanja Srbije;

Osnivač i predsednik ekološkog udruženja Za spas lopte u Koceljevi;

Jedan od glavnih inicijatora i pokretača lista ,,Eko“ u Koceljevi;

Živi i radi u Beču.

Knjige: 1. ) Molio sam boga za spas naroda svoga, Beograd, 1999.

Momčilo Ž. Isić iz Svileuve
1952-
Istoričar
;

Profesor istorije u srednjoj školi u Koceljevi;

Magistar istorijskih nauka;

Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

Naučni saradnik, pa, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu;

Jedan od inicijatora i osnivača Društva za izučavanje istorije Svileuve, i njegov najaktivniji član;

Glavni i odgovorni urednig časopisa Godišnjak sela Svileuve u izdanju Društva za izučavanje istorije Svileuve;

Živi i radi u Beogradu.

Knjige: 1. ) Seljaštvo valjevske oblasti od 1929 do 1941. godine, Valjevo, 1985.; 2.) Osnovne škole u valjevskom kraju od 1918 do 1985. godine, Valjevo, 1986.; 3.) Školstvo u Azbukovici, Ljubovija, 1987.; 4.) Seljaštvo u Srbiji od 1918 do 1925. godine, Beograd, 1995.; 5.) Materijalno stradanje valjevskog stanovništva u Prvom svetskom ratu, Valjevo, 1996.; 6.) Socijalna i agrarna struktura Srbije u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd, 1999.; 7.) Seljaštvo u Srbiji, Beograd, 2000.; 8.) Pismenost u Srbiji između dva svetska rata, Beograd, 2001.; 9.) Stanovništvo Svileuve u XIX veku, Svileuva, 2002.; 10.) Osnovno školstvo u Tamnavi od 1820 do 1941. godine, Ub, 2002.; 11.) Poginuli u ratovima Srbije u XIX veku iz Šabačko-Valjevske eparhije, Valjevo, 2003.; 12.) Osnovno školstvo u Srbiji od 1918 do 1941. godine, Beograd, 2005.

Pored svega navedenog, dr Momčilo Ž. Isić je publikovao i oko 50-tak naučnih radova iz oblasti novije istorije Srbije.

Milenko Marković iz Ljutica
1957-
Filolog
;

Direktor Centra za kulturu ,,Janko Veselinović“ Koceljeva;

Direktor srednje škole ,,Veljko Vlahović“ u Koceljevi;

Profesor razredne nastave u srednjoj školi ,,Veljko Vlahović“ u Koceljevi iz predmeta srpski jezik i književnost;

Nastavnik razredne nastave u osnovnoj školi ,,Mića Stanojlović“ u Koceljevi iz predmeta srpski jezik i književnost;

Na konkursu Književne omladine Srbije nagrađen za pripovetku ,,Pet dni u Solunu“;

Piše romane, pripovetke, eseje i aforizme, a bavi se i amaterskom režijom;

Živi i radi u Koceljevi.

Romani: 1.Džambasko jevanđelje, Koceljeva, 1989.; 2.) Odnese Drina, Kragujevac-Koceljeva, 2002.

Pored svega navedenog, Milenko Marković je objaviljivao svoje radove u različitim literalnim listovima i časopisima, a redovno je nastupao i na Radio-Koceljevi.

Miloš Antonić iz Bresnice
1961-
Sveštenik
;

Kao paroh, u činu protojereja, služi u parohiji Koceljevačkoj pri hramu sv. cara Konstantina i carice Jelene;

Profesionalni pčelar;

Član Upravnog odbora Svešteničkog i monaškog društva pčelara eparhije Šabačko-Valjevske;

Član Udruženja pčelara opštine Koceljeva;

Član Izvršnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije;

Predsednik komisije za nagrađivanje u SPOS-u;

Svoje radove iz oblasti pčelarstva publikuje u listu Pčelar;

Dobitnik je skoro svih pčelarskih priznanja;

Živi i radi u Koceljevi.

Knjige: 1. ) Odgovaranje na liturgiji pređeosvećenih darova, sa prevodom Katizmi i Parimeja, Koceljeva, 2001.

Pored navedenog, Miloš Antonić je objavio i veći broj radova i članaka iz oblasti pčelarstva.

Zoran A. Živanović iz Svileuve
1963-
Arheolog
;

Dugogodišnji saradnik Istraživačke stanice Petnica kod Valjeva;

Učesnik mnogobrojnih stručnih kampanja arheoloških istraživanja i iskopavanja u Srbiji, kao i u Crnoj Gori;

Inicijator je, pokretač i osnivač Zavičajnog muzeja u Koceljevi;

Radi u Zavičajnom muzeju u sastavu Biblioteke ,,Janko Veselinović“ Koceljeva, gde stiče i stručno zvanje – Kustos;

Jedan od osnivača i aktivni član ,,Društva za izučavanje istorije Svileuve“;

U Zavičajnom muzeju Koceljeva radi na projektima: 1.) Rekognosciranje područja reke Tamnave u severozapadnoj Srbiji;

2. ) Obogaćivanje muzejskog fonda i stalne muzejske postavke u Zavičajnom muzeju u Koceljevi;

3. ) Izučavanje praistorijskih simbola i znakova Balkana;

4. ) Primena novih tehnoloških metoda u terenskim arheološkim istraživanjima;

5. ) Publikovanje rezultata istraživanja;

Svoje stručne radove iz oblasti arheologije i istorije objavljuje u stručnim časopisima i zbornicima;

Bavi se i literalnim radom, a svoje literalne radove publikuje u literalnim listovima i časopisima;

Sa suprugom Jelenom živi i radi u Koceljevi.

Knjige: 1. ) Lutanja, Svileuva, 1992.; 2.) Boj na Svileuvi, Koceljeva, 2005.; 3.) Tamnavski pisci, Koceljeva, 2005.; 4.) U senci lipe, Koceljeva, 2005.; 5.) Tamnavski praistorijski simboli i znaci, Koceljeva, 2006.; 6.) SMS antologija, Koceljeva, 2006.; 7.) Posavsko-Tamnavski srez, Koceljeva-Vladimirci, 2006.

Pored svega navedenog, Zoran A. Živanović publikovao je i veći broj studija iz arheologije i istorije, kao i jedan broj literalnih radova.

Aleksandar Pavlović iz Draginja
1974-
Poljoprivredni inžinjer
;

Kratko vreme radi u Otkupnoj stanici AD ,,Imlek“ – ispostava Koceljeva;

Piše prozu, poeziju i eseje;

Organizovano se bavi sportom;

Živi i radi u Koceljevi.

Knjige: 1. ) Tajna vetra, Beograd, 2005.