Koceljeva

 Optina
Lokalna samouprava
Zvanini
- Slubeni glasnici
- Statut optine
Elektronska uprava

 Privreda

 Servisi graana

 Info

 Drutvo

 Koceljevake novosti


 Crveni krst Koceljeva
 
      Optinska organizacija Crvenog krsta Koceljeva svoj rad u 2005. godini zasnivala je na Programskim opredeljenima i Statutarnim naelima Crvenog krsta Srbije te sopstvenom Planu rada i odlukama organa Crvenog krsta Koceljeva. U proteklom periodu intezivirane su i realizovane sve programske aktivnosti i stvoreni uslovi za ostvarivanje svoje misije i realizaciju zadataka.
Veliki doprinos opremanju organizacije dala je Optina Koceljeva dodelom prostorija, JKP "Progres" iz Koceljeve, Crveni krst Srbije koji ne samo to je poklonio konferencijske stolove, ormare i jedan kompjuter ve i u znatnoj meri poveao finansijska sredstva u 2005. godini u odnosu na planirano, kao i OOCK ukarice koji je poklonio dva kompjutera. Tokom prethodnog perioda saradnja sa lokalnom samoupravom, preduzecima i ustanovama na podruju Optine Koceljeva postala je dinamicnija i bolja. Aktivisti i volonteri Crvenog krsta na celu sa Sekretarom Stankom Petroviem uestvovali su na svim strucnim seminarima i drugim oblicima edukacije.
Optinska organizacija Crvenog krsta Koceljeva je nastavila uspenu saradnju sa vie organizacija Crvenog krsta u Srbiji i Republici Srpskoj posebno na polju davalatva krvi.
Aktivnosti organizacije usmerene su ka brizi o deci koja su u stanju socijalne potrebe, deci bez jednog ili oba roditelja, briga o starima(poseivana su staraka domainstva, starim i iznemoglim licima na podruju Optine Koceljeva pruen je lekarski pregled...).
Optinska organizacija Crvenog krsta Koceljeva u ijem sastavu deluje Drutvo dobrovoljnih davalaca krvi okuplja 304 davaoca krvi. Crveni krst i DDDK "Koceljeva" bili su organizatori ili su uestvovali na akcijama davanja krvi kod organizacija sa kojima sarauju u okviru Asocijacije Kosovski bour u Srbiji i Republici Srpskoj ukupno 13 akcija. Najvie puta u naoj Optini krv je dao uri Milorad - 100 davanja.
 
CRVENI KRST KOCELJEVA
DRUTVO DDK KOCELJEVA

Nemanjina 99, 15220 Koceljeva
tel./fax.: 015 558 130
e-mail : ckrtskoc@ptt.rs
GALERIJA


Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matiar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vonje

 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587