Koceljeva

Optina
Lokalna samouprava
Zvanini
- Slubeni glasnici
- Statut optine
Elektronska uprava

Privreda

Servisi graana

Info

Drutvo

Koceljevake novosti


Investicije u optini Koceljeva

Idite na stranu   1   2    3


21.04.2016. godine

Uraeno je poslednjih dana nekoliko veoma znaajnih investicija: asfaltiran je put u Druetiu, ulica Vojvode Stepe, nastavak Omladinske, radovi su trenutno u ulici 1300 kaplara, u toku su radovi na osnovnoj koli u Koceljevi, a uraena je rasveta u Podgorskoj ulici, dok su poeli radovi na rasveti na novom peakom mostu u Koceljevi.

Ulica 1300 kaplara

Asfaltirano novih 700 metara puta u Druetiu

Asfaltiran deo nastavka Omladinske iza bazena, prema Podbarama

Asfaltirana ulica Vojvode Stepe

Uraena ulina rasveta u Podgorskoj ulici

Radovi na osnovnoj koli u Koceljevi

Radovi na rasveti na novom peakom mostu u Koceljevi


13.04.2016. godine

U nastavku investicija u Koceljevi asfaltirane su ulice Ljutice Bogdana i Osme crnogorske brigade, kao i trotoari u ulicama Teslinoj, Vuka Karadia, Mie Stanojlovia i Prvomajskoj.


04.04.2016. godine

U toku su zavrni radovi na transfer stanici ije se sveano otvaranje oekuje u utorak 05.04.2016. godine.


21.03.2016. godine

Asfaltiran je trotaoar i prilaz novom peakom mostu na reci Tamnavi u Karaorevoj ulici


Prethodna strana   1   2   3   Sledea strana


 Projekti u realizaciji
- exchange3 -

Pitajte predsednika

Strategija razvoja

Matiar

Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca
website-hit-counters.com

Red vonje

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587